Tiết kiệm năng lượng bằng cách loại trừ lãng phí điện chiếu sáng

Sử dụng THIẾT BỊ GHI CÔNG SUẤT 3 PHA để nắm bắt dao động trong nguồn điện chiếu sáng và giảm lãng phí năng lượng chiếu sáng để tiết kiệm năng lượng.

Điểm nổi bật

Đo xu hướng tiêu thụ điện cho phép bạn nắm bắt lãng phí năng lượng trong chiếu sáng. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng có thể được xác minh từ dữ liệu xu hướng công suất thu được sau khi đo tiết kiệm năng lượng.

 

Chiếu sáng hình ảnh

 

 

Lưu lượng đo lường tiết kiệm năng lượng

 

Kết quả đo

Biểu đồ trên cho thấy sau khi đo và áp dụng biện pháp khắc phục, công suất cực đại giảm khoảng 1kW, và chúng ta có thể quan sát thấy công suất giảm đáng kể trong giờ nghỉ trưa.
Hiệu quả của các biện pháp tiết kiệm năng lượng được chứng minh.

 

Biểu đồ mạch điện chiếu sáng trước và sau các biện pháp bảo toàn năng lượng

 

Thiết bị sử dụng

THIẾT BỊ GHI CÔNG SUẤT 3 PHA PW3360-20
THIẾT BỊ GHI CÔNG SUẤT 3 PHA PW3365-20

Hình ảnh 3 kìm cảm biến dòng điện 9661
Hình ảnh minh họa hiển thị của các dữ liệu thu thập được trên chương trình máy tính PC

 

Hình ảnh của Máy ghi Thiết Bị Ghi Công Suất dạng kẹp

 

Danh sách Sản phẩm liên quan