Đánh giá tính đồng nhất của phim được tráng trên tấm kính

Điện trở bề mặt của màng phủ trên tấm kính có thể được đo bằng điện cực vòng kép.

Điểm nổi bật

Chỉ cần đặt điện cực vòng kép lên đối tượng đo và có thể đo được điện trở bề mặt. Cho đến nay, một mẫu đo có kích thước quy định phải được cắt ra khỏi mặt kính của thiết bị di động hoặc điện thoại thông minh để đo điện trở bề mặt, nhưng Điện cực đo điện trở bề mặt/thể tích SM9001 và Máy đo Super Megahm SM-8220 cho phép thực hiện phép đo mà không cần phải cắt mẫu đo, do đó có thể dễ dàng đánh giá độ đồng đều của màng phủ bề mặt.

Danh sách Sản phẩm liên quan