Kiểm tra thời gian hoạt động của cầu dao trong ngành điện

Điểm nổi bật

• Xác minh rằng thời gian hoạt động của tiếp điểm cho từng pha cũng như sự biến thiên về thời gian trong hoạt động của từng pha nằm trong hướng dẫn bằng cách tiến hành thử nghiệm dựa trên việc đưa dòng điện lệnh vào.
• MR8880 nhỏ gọn và có các tùy chọn pin và máy in, lý tưởng cho việc sử dụng tại hiện trường.

Danh sách Sản phẩm liên quan