ทดสอบระยะเวลาการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในอุตสาหกรรมพลังงาน

ไฮไลท์

• ตรวจสอบว่าระยะเวลาในการปฏิบัติงานของหน้าสัมผัสสำหรับแต่ละเฟส และความแปรปรวนของเวลาในการทำงานของแต่ละเฟสนั้นอยู่ในแนวทางปฏิบัติโดยทำการทดสอบตามการแนะนำกระแสคำสั่ง
• MR8880 มีขนาดกะทัดรัดและมีตัวเลือกแบตเตอรี่และเครื่องพิมพ์ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานภาคสนาม

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง