ความแตกต่างระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่พิกัดสูงสุดของ Memory HiCorder ลงดินกับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด

Q ในข้อมูลจำเพาะสำหรับยูนิตอินพุต Memory HiCorder จะแสดงรายการแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนดให้ลงดินรวมทั้งแรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด ความแตกต่างระหว่างสองลักษณะนี้คืออะไร?

 A


แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนดให้ลงดินคือแรงดันไฟฟ้าขีดจำกัดบนที่สามารถใช้ได้ระหว่างช่องสัญญาณเข้าและส่วนปิดของอุปกรณ์หรือระหว่างช่องสัญญาณเข้าโดยไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย ในทางตรงกันข้าม แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนดสูงสุดคือแรงดันไฟฟ้าขีดจำกัดบนที่สามารถใช้ได้ระหว่างขั้วต่ออินพุตโดยไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย