ความแตกต่างระหว่างเซนเซอร์ CAN แบบไม่สัมผัส SP7001 และ SP7002

Q กำลังพิจารณาซื้อเซ็นเซอร์ CAN แบบไม่สัมผัส SP7001 หรือ SP7002 SP7001 และ SP7002 ต่างกันอย่างไร?

 A

มาตรฐานการสื่อสารที่รองรับแตกต่างกันไป
SP7001 รองรับทั้ง CAN และ CAN FD ในขณะที่ SP7002 รองรับเฉพาะ CAN

[ความเร็วในการสื่อสารเป้าหมาย]
SP7001: CAN, CAN FD 125 กิโลบิต/วินาที ถึง 3 เมกะบิต/วินาที
SP7002: สามารถ 125 kbit/s ถึง 1 Mbit/s

CAN FD (CAN with Flexible Data Rate) คือโปรโตคอลการสื่อสารที่รองรับความเร็วในการสื่อสารที่สูงขึ้น และความจุข้อมูลที่ส่งและรับที่มากกว่า CAN แบบเดิม

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด