วันที่ผลิตและหมายเลขซีเรียล

Q โปรดแนะนำวิธีค้นหาวันที่ผลิต

 A

คุณสามารถระบุปีและเดือนที่ผลิตได้จากหมายเลขซีเรียลสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเรา
2 หลักแรกแทนปี 2 หลักถัดไปแทนเดือน
แต่ไม่สามารถระบุวันที่ได้

ตัวอย่าง:
DT4281 หมายเลขซีเรียล 17035312 = ผลิตในเดือนมีนาคม 2017