การใช้สารปรอท

Q ผลิตภัณฑ์ HIOKI ใดๆ ใช้/มีสารปรอทหรือไม่

 A

ผลิตภัณฑ์ ฮิโอกิ ที่วางจำหน่ายในปี 2014 หรือใหม่กว่านั้นไม่มีสารปรอท เนื่องจากเราปฏิบัติตามกฎหมายตามอนุสัญญาปรอททั่วโลก

เราได้ยืนยันปริมาณสารปรอทในรุ่นเก่าบางรุ่น แต่ทั้งหมดต่ำกว่าขีดจำกัด

ไม่จำเป็นต้องประกาศปริมาณสารปรอทในการขนส่งทั่วโลก