เงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัยเกิน 1000V DC [ DMM, แคลมป์มิเตอร์ ]

Q ช่วง 1500V ของ CM4374 ของฉันคือ CAT IV 600V/CAT III 1000V มีข้อกำหนดใด ๆ สำหรับการวัดอย่างปลอดภัยหรือไม่?

 A

เครื่องมือของคุณสามารถใช้วัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิน 1000V DC ได้ก็ต่อเมื่อตรงตามเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้:
1. วงจรภายใต้การวัดถูกแยกออกจากกริดไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
2. วงจรภายใต้การวัดแยกออกจากกราวด์
ตัวอย่าง:
เมื่อทำการวัดแรงดันไฟที่ไม่มีโหลดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่มีสายดิน

ห้ามใช้เครื่องมือกับวงจรที่มีแรงดันไฟฟ้าจากขั้วสู่กราวด์เกิน 1,000V
การทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้


[ รุ่นที่ใช้งานได้ ]
DT4254
CM4141, CM4142, CM4371, CM4372, CM4373, CM4374, CM4375, CM4376