สุ่มตัวอย่าง 10ms ของ LR8431

ถาม เป็นไปได้ไหมที่จะใช้ช่วงเวลา 10ms สำหรับทั้ง 10 ช่องบน LR8431

 A

ได้ คุณสามารถใช้ช่วงเวลา 10ms กับทั้ง 10 ช่องพร้อมกันได้