การเชื่อมต่อ SM9001 กับ SM7110

ถาม ฉันสามารถใช้อิเล็กโทรด SM9001 กับ SM7110 ได้หรือไม่

 A

คุณจะต้องใช้อะแดปเตอร์แปลง Z5010 แบบกำหนดเองหรือแก้ไขขั้วต่อเพื่อเชื่อมต่อ SM7110 และ SM7120 กับอิเล็กโทรดและกล่องป้องกันต่างๆ
นอกจากนี้ คุณต้องใช้ DSM8104F Interlock Connection Cable เมื่อคุณใช้อิเล็กโทรดกับอินเตอร์ล็อค

โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย HIOKI ในพื้นที่ของคุณหรือบริษัทสาขาสำหรับรายละเอียด

https://www.hioki.com/global/support/network