แทนที่ 3227 ตัวเก่าด้วย RM3545

ถาม ฉันต้องการแทนที่ 3227 เก่าด้วย RM3545 อะไรคือความแตกต่าง?

 A

โปรดดูรายละเอียดในคู่มือผู้ใช้ด้านล่าง
/download/32756