การปฏิบัติตามข้อกำหนด RoHS2 (สารต้องห้าม 10 ชนิด)

Q ผลิตภัณฑ์ HIOKI เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS2 (สารต้องห้าม 10 ชนิด) หรือไม่

 A

RoHS 2 ใช้กับข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้สารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและควบคุม ผลิตภัณฑ์ ของฮิโอกิ ที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2021 และเราวางแผนที่จะออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในวันที่ดังกล่าว