3196 การวิเคราะห์ข้อมูล

ถาม เป็นไปได้ไหมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลของ 3196 โดยใช้ PQ ONE

 A

น่าเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้
PQ ONE สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ PW3198, PQ3100 และ PQ3198 เท่านั้น
โปรดใช้ 9624-50 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลจาก 3196 และ 3197