คำสั่งการสื่อสาร [RM3544, RM3545]

ถาม ฉันต้องการสร้างโปรแกรมควบคุมด้วยตัวเอง แต่ไม่พบรายการคำสั่งในคู่มือการใช้งาน

 A

คำสั่งต่างๆ ได้อธิบายไว้ใน Application Disk ที่ให้มาในรูปแบบซีดี
นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://www.hioki.com/global/support/download/software/versionup/detail/id_302