ชุดเครื่องมือ MATLAB สำหรับ PW6001 (1)

Q คำสั่งในการรับข้อมูลรูปคลื่นโดยใช้ชุดเครื่องมือ MATLAB คืออะไร

 A

โปรดใช้ "ดาวน์โหลดเวฟ('U1')"
คุณสามารถระบุช่องที่จะรับข้อมูลโดยแทนที่ "U1" ด้วยหมายเลขช่องที่เหมาะสม