การวัด WLTP (ขั้นตอนการทดสอบยานพาหนะขนาดเล็กที่กลมกลืนกันทั่วโลก) โดยใช้ PW3390

การวัด Q WLTP (ขั้นตอนการทดสอบยานพาหนะขนาดเล็กที่สอดคล้องกันทั่วโลก) โดยใช้ PW3390

 A

เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ปัจจุบันเข้ากับ PW3390
ดำเนินการปรับเป็นศูนย์ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับ DUT
จากนั้นตั้งค่าดังต่อไปนี้


ซิงค์แหล่งที่มา: DC 50ms
ช่วงกระแส: ตั้งค่าช่วงคงที่ตามกระแสสูงสุดที่รับได้ในระหว่างการทดสอบ
Integ.Mode: DC
ช่วงเวลา: 50m วินาที
ZeroSurpress: ปิด


ควรตั้งค่าเซ็นเซอร์ปัจจุบันในทิศทางที่เป็นลบ (-) สำหรับการสิ้นเปลืองและบวก (+) สำหรับการชาร์จ ตามข้อกำหนดของ WLTP