การปรับศูนย์ของเครื่องทดสอบสายดิน

Q FT6031 ของฉันแสดง "0Ω ADJ" ฉันสามารถวัดในสภาพนี้ได้หรือไม่ หรือฉันควรทำการปรับค่าเป็นศูนย์?

 A

0Ω ADJ จะแสดงบน FT6031 เมื่อดำเนินการปรับศูนย์ โปรดเริ่มการวัดตามที่เป็นอยู่