การตั้งค่าเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบความต่อเนื่องบน DMM

ถาม มีมัลติมิเตอร์ใดบ้างที่สามารถกำหนดเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบความต่อเนื่องได้?

 A

ได้ คุณสามารถกำหนดเกณฑ์สำหรับการตรวจสอบความต่อเนื่องใน DT4281 และ DT4282
เกณฑ์: 20Ω (ค่าเริ่มต้น), 50Ω, 100Ω, 500Ω
เมื่อตรวจพบการลัดวงจร DMM จะส่งเสียงบี๊บและไฟแบ็คไลท์สีแดงจะสว่างขึ้น