จำเป็นต้องดำเนินการปรับค่าศูนย์ของเครื่องวัดความต้านทานสำหรับแต่ละช่วงการวัดหรือไม่?

ถาม จำเป็นต้องดำเนินการปรับค่าศูนย์ของเครื่องวัดความต้านทานสำหรับแต่ละช่วงการวัดหรือไม่?

 A

โปรดดำเนินการปรับค่าศูนย์สำหรับแต่ละช่วงโดยใช้การกำหนดแบบแมนนวลแทนการจัดช่วงอัตโนมัติ
ข้อมูลการปรับค่าศูนย์จะถูกเก็บไว้ในมิเตอร์ แต่ควรดำเนินการแยกกันสำหรับแต่ละช่วง