เป็นไปได้ไหมที่จะแลกเปลี่ยนเฉพาะเคล็ดลับของลีดประเภทพิน?

Q เคล็ดลับของสายพินแบบพินของฉันสำหรับ Battery HiTESTER เสียหาย เป็นไปได้ไหมที่จะแลกเปลี่ยนทิปเท่านั้น?

 A

เรามีเคล็ดลับสำหรับสายวัดทดสอบต่อไปนี้สำหรับการซื้อเสริม:
พินพิน 9465-90 สำหรับ 9465-10 และ L2020
9772-90 เคล็ดลับพินสำหรับ 9772