ใช้แบตเตอรี่ NiMH สำหรับ BT3554-50

ถาม ฉันสามารถใช้แบตเตอรี่ NiMH (นิเกิลเมทัลไฮไดรด์) เพื่อจ่ายไฟให้กับ BT3554-50 ได้หรือไม่

 A

ในทางเทคนิคคุณทำได้
อย่างไรก็ตาม BT3554-50 ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานกับแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ดังนั้นตัวแสดงระดับแบตเตอรี่จะมีความคลาดเคลื่อนมากเนื่องจากลักษณะการคายประจุที่แตกต่างกันระหว่างแบตเตอรี่ NiMH และแบตเตอรี่อัลคาไลน์
ไฟแสดงสถานะทำงานตามคุณลักษณะของแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ดังนั้น เครื่องอาจปิดกะทันหัน แม้ว่าไฟแสดงสถานะพลังงานจะแสดงอายุแบตเตอรี่เพียงพอเมื่อคุณใช้แบตเตอรี่ NiMH