หน่วยความจำในตัว PW3360 (ถ่ายโอนไปยังพีซี)

Q โปรดแนะนำวิธีการดูข้อมูลที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำในตัวของ PW3360 (หรือ PW3365)

 A

ไม่สามารถโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยัง PW3360 ได้
โปรดเชื่อมต่อกับพีซีโดยใช้สาย USB และกดปุ่ม FILE-F1 ของ PW3360 เพื่อให้ PW3360 ได้รับการยอมรับว่าเป็นดิสก์สำหรับลบโดยพีซี
โปรดทราบว่าจะไม่รู้จัก PW3360 หากไม่ได้ใส่การ์ด SD