วิธีอ่านข้อมูล "สถานะ" ของ 3197

ถาม ฉันจะอ่านข้อมูลสถานะในข้อมูล TIME PLOT ของ 3197 (97intvl.csv) ได้อย่างไร

 A

สถานะคือเลขฐานสองของข้อมูล 9 บิตเพื่อระบุว่ามีช่วงโอเวอร์เรนจ์ อินพุตโอเวอร์โหลด (ตัวประกอบยอดเกิน) หรือไฟดับระหว่างการบันทึกอนุกรมเวลาหรือไม่

บิต Bit9 Bit8 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
รายการ PLL pd หรือ ovI4 ovI3 ovI2 ovI1 ovU3 ovU2 ovU1

ข้อมูลสถานะเป็นเลขฐานสิบ ดังนั้นจึงต้องแปลงเป็นเลขฐานสอง 16 บิตโดยใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์