สามารถถอดอุปกรณ์สองตัวที่มาพร้อมกับ LR8400 ออกได้หรือไม่

ถาม สามารถถอดอุปกรณ์สองตัวที่มาพร้อมกับ LR8400 ออกได้หรือไม่

 A

ไม่สามารถถอดอุปกรณ์สองตัวที่เชื่อมต่อกับ LR8400 ในการกำหนดค่ามาตรฐานได้