เครื่องมือสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยทุกนาทีขณะบันทึกข้อมูลได้หรือไม่?

ถาม LR8431 สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยทุกนาทีขณะบันทึกข้อมูลได้หรือไม่

 A

LR8431 ไม่รองรับฟังก์ชันนี้ แต่ LR8432 รองรับ LR8432 สามารถคำนวณโดยใช้ตัวคั่น ทำให้สามารถบันทึกค่าเฉลี่ยทุกนาทีลงในไฟล์ CSV