กระแสที่วัดได้ช่วงใดที่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อโพรบปัจจุบันสองตัวกับพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับโพรบกระแสไฟ 3272

ถาม ช่วงของกระแสที่วัดได้สามารถใช้เมื่อเชื่อมต่อโพรบปัจจุบันสองโพรบกับพาวเวอร์ซัพพลายสำหรับโพรบกระแสไฟ 3272

 A

คู่มือผู้ใช้ของโพรบปัจจุบันแต่ละอันประกอบด้วยคุณลักษณะตัวอย่างสำหรับค่ากระแสที่วัดได้และการสิ้นเปลืองกระแสไฟ ปริมาณการใช้กระแสไฟทั้งหมดสำหรับโพรบทั้งสองต้องไม่เกินกระแสเอาต์พุตพิกัดของ 3272 ที่ 600 mA