การวัดความต้านทานสูงด้วย 3237, 3238 และ 3239

ถาม ฉันใช้ 3237, 3238 และ 3239 เพื่อทำการวัดค่าความต้านทานสูง แต่ค่าที่วัดได้ตั้งแต่ 5 MΩขึ้นไปจะแตกต่างกันอย่างมาก เครื่องดนตรีเสียหรือไม่?

 A

เครื่องมือนี้อาจตั้งค่าความถี่ของแหล่งจ่ายไฟไม่ถูกต้อง สิ่งนี้สามารถมีผลกระทบที่เด่นชัดในระหว่างการวัดค่าความต้านทานสูง ข้อควรระวังเกี่ยวกับการวัดความต้านทานสูง: เนื่องจากการวัดประเภทนี้มีความไวต่อผลกระทบจากเสียงรบกวนภายนอก ให้ป้องกันสายสีแดงและเป้าหมายการวัด และเชื่อมต่อส่วนป้องกันเข้ากับขั้ว COM ของเครื่องมือ