ISO 14001 / ISO 9001

Chứng nhận ISO 14001 / ISO 9001

ISO 9001

của Hioki phát triển, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ (sửa chữa và hiệu chuẩn) dụng cụ đo điện, được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.

ISO 14001

Hioki được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường.

ISO14001