Kiểm soát bên ngoài của máy kiểm tra Hipot (Tự động cách điện / Máy kiểm tra chịu được HiTester)

Q Quá trình kiểm tra sẽ không dừng lại khi tôi kết nối các đầu cuối STOP và GND trên các đầu cuối I/O bên ngoài của 3153. Tôi đã sử dụng phương pháp tương tự cho kiểu máy riêng biệt 3158 và 3159, nhưng chúng có thể được điều khiển mà không gặp vấn đề gì. Nguyên nhân có thể là gì?

Đ

Model 3153 có cấu hình đầu cuối I/O bên ngoài khác với các model 3158 và 3159-02.
Để kiểm soát khởi động/dừng bên ngoài với 3153, vui lòng kết nối giữa EXT.DCV và ISO.DCV.

Điều khiển bằng công tắc bên ngoài (Khi sử dụng nguồn điện bên trong)
Để điều khiển các tín hiệu START và STOP bằng rơle hoặc công tắc, hãy thực hiện các kết nối như minh họa bên dưới:

Sản phẩm liên quan