Hiệu chuẩn model LR8520 và LR8514

Q Tại sao Bộ ghi nấm không dây LR8520 và Bộ ghi độ ẩm không dây LR8514 không yêu cầu hiệu chuẩn? Tôi chỉ cần hiệu chỉnh Cảm biến Độ ẩm Z2010 và Z2011 phải không?

Đ

Máy ghi nấm không dây LR8520 và Máy ghi độ ẩm không dây LR8514 không yêu cầu hiệu chuẩn vì chúng không có mạch đo bên trong thiết bị.
Đầu ra dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ Cảm biến độ ẩm Z2010 và Z2011 được số hóa và gửi đến LR8520 và LR8514.
Do đó, hiệu chuẩn chỉ cần thiết cho Z2010 và Z2011.
Vì LR8520 và LR8514 chỉ hiển thị dữ liệu, nên giá trị giống nhau sẽ được hiển thị ngay cả khi LR8520 hoặc LR8514 được thay thế bằng LR8520 hoặc LR8514 khác.

Sản phẩm liên quan