Tích hợp phạm vi tự động (Thiết bị đo công suất)

Q Thiết bị đo công suất PW3335 có chức năng tích hợp phạm vi tự động cho phép đo tích hợp với phạm vi dòng điện được chuyển sang "Tự động (Tự động)". Có thể thực hiện các phép đo tích hợp tương tự với thiết bị đo công suất PW3336 và PW3337 cho đường dây ba pha không?

Đ

Tích hợp phạm vi tự động KHÔNG có sẵn cho Thiết bị đo công suất PW3336 và PW3337.
Đây là chức năng duy nhất chỉ có ở Thiết bị đo công suất PW3335.

Thiết bị đo công suất PW3335 có 7 dải đo công suất dự phòng, từ 200 mA đến 20 A.
Chế độ tích hợp phạm vi tự động được thiết kế để sử dụng trong các phép đo tích phân trong đó có nhiều biến thể về dòng điện hoặc công suất, chẳng hạn như đo các thiết bị gia dụng từ chế độ chờ đến điều kiện hoạt động bình thường.

Tìm hiểu thêm về Đồng hồ đo điện:

https://www.hioki.com/sg-en/products/power-meters

Sản phẩm liên quan