Khả năng tương thích 9335 và MR6000

H Có thể sử dụng Bộ xử lý sóng 9335 để đọc dữ liệu được ghi bởi MR6000 không?

Đ

Có, phiên bản 1.27 trở lên của Bộ xử lý sóng 9335 hỗ trợ dữ liệu được MR6000 thu thập. Nếu bạn hiện đang sử dụng phiên bản cũ hơn 1.27, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc công ty con của HIOKI tại địa phương kèm theo số sê-ri sản phẩm của bạn để có được phiên bản mới nhất của phần mềm.

Đối với thông tin của bạn, phiên bản mới nhất của HIOKI Waveviewer (Wv) miễn phí cũng tương thích với MR6000. Tìm hiểu thêm tại đây.