Đo dòng dòng điện bằng cảm biến dòng điện linh hoạt

Hỏi: Tôi có thể sử dụng Cảm biến dòng điện linh hoạt AC CT9667 để đo dòng điện rò rỉ không? Bạn có thể đề xuất một cảm biến dòng điện rò rỉ với hàm lớn không?

Đ

Dòng cảm biến dòng điện linh hoạt AC CT9667 được thiết kế để đo dòng điện lớn và do đó không phù hợp để đo rò rỉ dòng điện được đặc trưng bởi mức dòng điện rất thấp.  Hiện tại, Hioki không mang theo kẹp cảm biến có hàm lớn hoặc lỗ mở có thể đo chính xác dòng điện rò rỉ.