Dụng cụ cũ

Q: Tôi đã mua các sản phẩm đã qua sử dụng của Hioki trực tuyến tại quốc gia của tôi. Có bất kỳ bảo hành từ nhà cung cấp?

Đ

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng không có bảo hành cho các sản phẩm đã qua sử dụng. Vui lòng liên hệ với người bán mà bạn đã mua sản phẩm.