Sự khác biệt giữa LR8431 và LR8432

Q Có sự khác biệt nào giữa LR8431 và LR8432 ngoài phép đo lưu lượng nhiệt không?

Đ

Có nhiều sự khác biệt hơn giữa LR8431 và LR8432, ngoài khả năng đo lưu lượng nhiệt trên LR8432. Về cơ bản, LR8432 bao gồm tất cả các chức năng của LR8431, cộng với các thông số kỹ thuật nâng cao sau:
* Phạm vi độ nhạy cao
LR8432: từ 10mV
LR8431: từ 100mV
* Độ phân giải điện áp cao hơn
LR8432: Tối đa 500nV.
LR8431: Tối đa 5uV.
* Đồng hồ đo đôi
Chỉ LR8432
* Tính toán khoảng thời gian cụ thể để tính toán số
Chỉ LR8432