Thay thế 3541 cũ bằng RM3545

H Tôi muốn thay thế 3541 cũ bằng RM3545. Sự khác biệt là gì?

Đ

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng bên dưới để biết thêm chi tiết.
/ download / 32965