Cách chọn đầu dò logic phù hợp dựa trên mô hình Memory HiCORDER

Q Làm cách nào để chọn đầu dò logic phù hợp theo mô hình Bộ nhớ HiCORDER?

Đ

Hình dạng (kích thước) đầu nối khác nhau giữa 9320/MR9321 và 9320-01/MR9321-01/9327.
Sau đây là danh sách các đầu dò logic thích hợp cho từng bộ nhớ HiCORDER.

< Bộ nhớ HiCORDERS tương thích với đầu nối nhỏ hơn>
MR6000: 9320-01, MR9321-01, 9327
MR8827: 9320-01, MR9321-01, 9327
MR8880:: 9320-01, MR9321-01, 9327
MR8875: 9320-01, MR9321-01, 9327
Dòng MR8847: 9320-01, MR9321-01, 9327
MR8870: 9320-01, MR9321-01, 9327


Bộ nhớ HiCORDER sử dụng 9320-01, MR9321-01 hoặc 9327
8870: 9320-01, MR9321-01
Sê-ri 8860/8861(-50): 9320-01, MR9321-01, 9327
8855: 9320-01, MR9321-01, 9327
8847: 9320-01, MR9321-01, 9327
8835-01: 9320-01, MR9321-01, 9327
8807/8808: 9320-01, MR9321-01, 9327
Bộ ghi bộ nhớ sử dụng 9320 hoặc MR9321
Dòng 8804 đến 8806, 8815/8830, 8825, 8840, 8841, 8842, 8845, 8846, 8851, 8853

Chúng tôi cung cấp Cáp chuyển đổi 9323 để sử dụng 9320 hoặc MR8321 với Bộ nhớ HiCORDERS có đầu nối nhỏ hơn, chẳng hạn như MR8870 và MR8847, v.v.