Chuyển đổi tần số đo trên máy đo đất

Q Earth HiTester 3151 có các cài đặt chuyển đổi tần số như 3a và 3b. Cái gì đây? Tôi nên sử dụng cái nào trong phép đo thông thường?

Đ

Việc sử dụng biến tần sử dụng các bộ phận điều khiển bán dẫn đã tăng lên gần đây trong các nhà máy sản xuất và các cơ sở khác, dẫn đến sự gia tăng các trường hợp dòng rò chạy đến đường nối đất không chỉ bao gồm các thành phần cơ bản như trong quá khứ mà còn nhiều thành phần hài hòa. Khi đo các đường nối đất vẫn được kết nối, ví dụ như trong quá trình kiểm tra bảo trì, dòng điện sóng hài bị rò rỉ từ thiết bị có thể ngăn các giá trị được chỉ định ổn định. Hai tần số được cung cấp để có thể hạn chế nhiễu với dòng điện hài bằng cách chuyển đổi tần số được đo trong các tình huống như vậy và do đó cho phép đo ổn định (575 Hz và 600 Hz). Nếu giá trị được chỉ định không ổn định, hãy thử chuyển đổi tần số.