Kẹp trên đất thử nghiệm thực hiện các phép đo như thế nào?

Q Kẹp trên đất thử nghiệm đo điện trở nối đất bằng cách kẹp dây nối đất. Làm thế nào để họ tính toán giá trị điện trở?

Đ

Phần kẹp của Ampe kìm trên đất FT6380/FT6381 có lõi hai lớp bao gồm kim phun điện áp và cảm biến để đo dòng điện. Kẹp được áp vào điện trở nối đất Rx của mục tiêu đo và điện áp V được đưa vào từ bộ phun điện áp. Sử dụng điện áp không đổi và dòng điện đo được, điện trở tổng thể của vòng dây có nhiều lần nối đất có thể được tính theo công thức sau: Rx + 1/(1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4…) = V / I. *Nếu số hạng thứ hai ở bên trái của công thức đủ nhỏ hơn số hạng thứ nhất (các điện cực nối đất được mắc song song; khi có nhiều điện cực nối đất thì số hạng thứ hai giảm khi có nhiều điện cực nối đất hơn), Rx có thể được biểu diễn như sau: Rx = V/I. FT6380 và FT6381 có thể đo nhiều lần nối đất trong đó một dây được nối đất nhiều lần. Nhiều nối đất bao gồm nối đất kết cấu và nối đất được sử dụng tại các nhà máy hóa chất và truyền thông. Những thiết bị này không thể được sử dụng để đo các điểm nối đất đơn lẻ hoặc độc lập, chẳng hạn như các thiết bị sử dụng điện cực nối đất dân dụng.