Đo phía thứ cấp của biến tần

Q Tôi nên sử dụng loại dụng cụ nào để đo dòng điện và điện áp của biến tần?

Đ

Thông thường, bạn nên sử dụng thiết bị true RMS để đo dòng điện và điện áp ở phía sơ cấp của biến tần vì những thiết bị đó có thể đo chính xác các dạng sóng bị biến dạng. Nên sử dụng cùng loại thiết bị để đo dòng điện ở phía thứ cấp của biến tần. Ngược lại, bạn nên sử dụng một dụng cụ chỉnh lưu trung bình để đo điện áp ở phía thứ cấp của biến tần. Việc sử dụng phương pháp chỉnh lưu trung bình giúp có thể thu được các giá trị gần với thành phần cơ bản. Do đó, nên sử dụng máy kiểm tra true RMS để đo dòng điện và điện áp ở phía sơ cấp của biến tần cũng như dòng điện ở phía thứ cấp và máy kiểm tra loại chỉnh lưu trung bình để đo điện áp ở phía thứ cấp.