PHẦN MỀM XEM DỮ LIỆU GHI CÔNG SUẤT SF1001

Phân tích và vẽ đồ thị dữ liệu năng lượng được ghi lại bởi Thiết bị ghi công suất Hioki trên PC Windows

Thiết bị đo và phân tích công suất cầm tay Hioki là thiết bị đo công suất hàng đầu để đo kiểm các các dòng từ một đến ba pha với độ chính xác cao. SF1001 là phần mềm vẽ đồ thị dữ liệu đo được ghi lại bằng dòng Thiết bị ghi công suất PW3360 / 3365, 3169 trên máy tính.

Các tính năng chính

  • Hiển thị đồ thị xu hướng
  • Tóm tắt, báo cáo theo ngày, tuần và tháng
  • In ấn báo cáo

Số model (Mã đặt hàng)

SF1001

Thu thập dữ liệu biến đổi ở nhiều địa điểm khác nhau, giúp so sánh để có cái nhìn tổng quát

1.Tổng hợp dữ liệu tiêu thụ điện năng ở nhiều khu vực với nhau và hiển thị trên một biểu đồ để bạn có thể dễ dàng xác định thời gian và vị trí có mức tiêu thụ điện năng cao.
2. Tùy vào mục đích sử dụng, có thể chọn biểu đồ đường hoặc thanh
3. Gộp tối đa 16 bộ dữ liệu vào một tệp duy nhất để có thể tải nhanh hơn.

Hiển thị dữ liệu cho các lần đo tại các thời điểm khác nhau trên một biểu đồ

Chức năng thay đổi ngày của một tập dữ liệu cho phép bạn thay đổi thời gian của dữ liệu để so sánh, từ đó có thể xác định được hiệu quả của các phương pháp tiết kiệm năng lượng nhanh chóng.

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Model đọc tương thích Series PW3360, PW3365, 3169
Hệ điều hành máy tính hỗ trợ Windows 10 (32bit / 64bit), Windows 8 / 8.1 (32bit / 64bit), Windows 7 SP1 trở lên (32bit / 64bit)
Chức năng hiển thị đồ thị xu hướng [Mục hiển thị] Điện áp, dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất, tần số, công suất tác dụng tích hợp, công suất phản kháng tích hợp, khối lượng yêu cầu, giá trị yêu cầu, hệ số mất cân bằng điện áp, Xung, Sóng hài (mức, nội dung, góc pha , tổng giá trị, THD)
[Hiển thị biểu đồ thanh xếp chồng] Có thể hiển thị tối đa 16 loại chuỗi dữ liệu trong biểu đồ lớp phủ
[đo con trỏ] Giá trị đo có thể được hiển thị bằng con trỏ
Chức năng tóm tắt hiển thị Giống như đối với Hiển thị đồ thị xu hướng
[Hiển thị báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng]: Tích lũy và hiển thị các báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng trong khoảng thời gian được chỉ định.
[Hiển thị tính toán hệ số tải]: Tính toán và hiển thị kết quả hệ số tải và hệ số nhu cầu với các báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng
[Tổng hợp khoảng thời gian]: Tổng hợp dữ liệu thành tối đa bốn khoảng thời gian được chỉ định
Hiển thị dạng sóng Hiển thị dữ liệu dạng sóng với dữ liệu đặc thù
Hiển thị Sóng hài [Hiển thị danh sách]: Hiển thị danh sách dữ liệu sóng hài tại ngày cụ thể
[Hiển thị biểu đồ]: Hiển thị biểu đồ thanh của dữ liệu sóng hài tại ngày cụ thể
[Tính toán con trỏ]: Tính toán dữ liệu đo lường tại con trỏ ở dạng sóng và hiển thị đồ thị
Chức năng sao chép Chụp bất kỳ hình ảnh hiển thị nào vào bộ nhớ tạm
Chức năng in Xem trước và in nội dung hiển thị trên biểu đồ xu hướng, báo cáo, biểu đồ sóng hài và hiển thị cài đặt.
[Nhập nhận xét]: (Có thể nhập nhận xét văn bản trong bất kỳ bản in nào)
[Cài đặt Header/Footer]: Đặt đầu trang và chân trang cho mỗi bản in
[Hỗ trợ in]: In màu hoặc đơn sắc, được hỗ trợ bởi hệ điều hành
In báo cáo In (tĩnh) trong một khoảng thời gian cụ thể
[Nội dung in]: Các mục đầu ra tiêu chuẩn hoặc đã chọn
[Các mục in có sẵn]: Biểu đồ xu hướng, tóm tắt, báo cáo hàng ngày, danh sách sóng hài, đồ thị sóng hài, dạng sóng
[Phương pháp tạo báo cáo]: Bản in tiêu chuẩn
[Cài đặt đầu ra báo cáo]: Lưu / tải cài đặt đầu ra báo cáo

Sản phẩm liên quan