Kháng chiến là gì?

Điện trở là gì? Tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của điện trở, phương pháp tính toán và điện trở

Tổng quan

Nếu bạn giống như nhiều người, bạn có thể đã nghe nói về sự phản kháng nhưng không thực sự hiểu về nó. Điều đó nói rằng, bạn có thể do dự khi hỏi mọi người về nó ngay bây giờ. Nói một cách đơn giản, điện trở là lực chống lại dòng điện.

Điện trở ảnh hưởng đến dòng điện. Trang này cung cấp những kiến thức cơ bản về điện trở, kèm theo lời giải chi tiết về các chủ đề như phương pháp tính toán và điện trở.

Kháng chiến là gì?

Điện trở–nghĩa là điện trở–là lực chống lại dòng điện. Theo cách này, nó phục vụ như một chỉ báo về mức độ khó khăn của dòng điện. Các giá trị điện trở được biểu thị bằng ôm (Ω).

Khi một sự khác biệt electron tồn tại giữa hai cực, điện sẽ truyền từ cao xuống thấp. Sức đề kháng chống lại dòng chảy đó. Điện trở càng lớn, dòng điện càng thấp. Ngược lại, điện trở càng thấp thì dòng điện càng lớn.

Tính toán điện trở

Điện trở có thể được tính bằng giá trị sử dụng điện áp và dòng điện trong mạch.

  • Điện trở = Điện áp / dòng điện

Công thức này được gọi là Định luật Ohm. Nếu điện áp được giữ không đổi, giá trị điện trở sẽ giảm khi dòng điện – mẫu số – tăng. Ngược lại, giá trị kháng cự sẽ tăng khi dòng điện giảm. Nói cách khác, điện trở thấp trong các mạch mang dòng điện lớn và cao trong các mạch mang dòng điện nhỏ.

Về nguyên tắc, điện trở được xác định bởi loại và nhiệt độ của chất mà dòng điện chạy qua, cũng như chiều dài của nó. Nói chung, dòng điện chạy qua kim loại dễ dàng hơn do điện trở thấp của chúng, thay đổi theo loại kim loại, tăng dần theo thứ tự sau: bạc → đồng → vàng → nhôm → sắt. Ngoài ra, điện trở giảm theo nhiệt độ, trong khi nhiệt độ tăng có nghĩa là điện trở tăng.

Hơn nữa, sức đề kháng tăng theo chiều dài mà dòng điện phải di chuyển. Các dây dẫn có diện tích mặt cắt ngang lớn có điện trở thấp vì dòng điện chạy qua chúng dễ dàng hơn, trong khi các dây dẫn có diện tích mặt cắt nhỏ có điện trở cao hơn.

Mối quan hệ giữa diện tích mặt cắt ngang của một chất và cường độ dòng điện chạy qua

Điện trở là gì?

Điện trở là các thành phần điện tử chống lại dòng điện trong mạch. Điện trở được sử dụng trong các mạch điện để điều chỉnh dòng điện và điện áp, theo cách tương tự như vòi được sử dụng để điều chỉnh lưu lượng nước máy. Chúng có thể được sử dụng không chỉ để kiểm soát dòng dòng điện mà còn để phân phối điện áp trong mạch.

Mạch điện tử cần điện trở để hoạt động trong điều kiện thích hợp. Điện trở được làm bằng vật liệu chống lại dòng điện khi nó đi qua chúng. Bằng cách này, họ có thể kiểm soát dòng dòng điện trong suốt một mạch. Khi dòng điện bị giảm bởi một điện trở, năng lượng điện dư thừa được chuyển thành nhiệt.

Điện trở

Điện trở có nhiều loại, bao gồm các loại chính sau:

  • Điện trở cố định
  • Biến trở
  • Chiết áp

Các loại điện trở cố định chính bao gồm điện trở màng carbon và điện trở màng kim loại, tương ứng kết hợp với lớp phủ carbon hoặc kim loại. Các điện trở này có giá trị điện trở cố định. Biến trở có giá trị điện trở có thể thay đổi được. Chiết áp là một loại biến trở được sử dụng để tinh chỉnh điện áp và dòng điện.

Biến trở

Phương pháp đo điện trở

Điện trở trong mạch có thể được đo bằng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số. Những thiết bị này không chỉ có thể đo điện trở mà còn cả điện áp, dòng điện và các thông số khác, khiến chúng trở thành một công cụ hữu ích trong nhiều tình huống. Để sử dụng đồng hồ vạn năng kỹ thuật số, hãy bật thiết bị và đặt thiết bị ở chế độ điện trở (Ω).

Chọn phạm vi nếu cần dựa trên giá trị điện trở của mục tiêu đo. Cắm phích cắm của dây dẫn thử nghiệm màu đỏ vào đầu cuối “Ω” và phích cắm của dây dẫn thử nghiệm màu đen vào đầu nối COM. Sau đó đặt các dây dẫn thử nghiệm tiếp xúc với cả hai đầu của điện trở. Kiểm tra kết quả đo được hiển thị trên màn hình LCD của thiết bị. Khi quá trình đo hoàn tất, hãy tháo các dây dẫn thử nghiệm khỏi điện trở.

Sức đề kháng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cả nhiệt độ. Một số đồng hồ vạn năng kỹ thuật số cung cấp chức năng áp dụng hiệu chỉnh để tính đến các ảnh hưởng bên ngoài, ví dụ như ở dạng chức năng chuyển đổi nhiệt độ đồng hồ đo điện trở. Do đó, bạn nên kiểm tra chức năng của các kiểu máy hiện có khi mua đồng hồ vạn năng kỹ thuật số.

Điện trở rất cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng điện thích hợp.

Điện trở đóng vai trò là một chỉ báo định lượng mức độ dòng điện sẽ chạy trong mạch bằng cách sử dụng ôm (Ω) làm đơn vị. Dòng điện tăng khi điện trở giảm và giảm khi điện trở tăng. Điện trở rất cần thiết để đảm bảo dòng điện chạy ở mức thích hợp trong mạch. Nhiều loại điện trở được sử dụng để đo điện trở trong các ứng dụng cụ thể.

Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số là cần thiết để đo xem các điện trở có hoạt động bình thường hay không. Tại sao không thử đo điện trở trong khi tham khảo phương pháp được mô tả ở trên?

Cách sử dụng

Sản phẩm liên quan

Tìm Hiểu Thêm