Kiểm tra hàn mô-đun pin

Kiểm tra tự động tốc độ cao của hàn đầu cực mô-đun pin

Giải pháp kiểm tra tự động hoàn toàn không cần thiết bị cố định để hàn đầu cực mô-đun LIB của EV

Nếu việc sạc của một khối nhất định hoạt động không hiệu quả, nguyên nhân có thể là do điện trở tiếp xúc cao trên các thiết bị đầu cuối chứ không phải do trở kháng kém bên trong tế bào. Điện trở tiếp xúc điện cực cao do hàn laser hoặc liên kết dây không đủ, dẫn đến tính năng sạc/xả kém và suy giảm khả năng của toàn bộ mô-đun. Tuy nhiên, do điện trở hàn cực thấp, chưa kể đến các yếu tố khác, khả năng lặp lại vị trí tiếp xúc chỉ bằng kiểm tra thủ công gây ra sự thay đổi khá lớn về giá trị điện trở. Vì vậy, cuối cùng thật khó để đưa ra phán đoán ĐẠT/THẠT chính xác.
Máy kiểm tra đầu đo dò bay HIOKI FA1240 cung cấp một giải pháp rõ ràng là kiểm tra điện trở hàn điện cực [Tốc độ cao], [Độ chính xác cao] và [Không cố định] dựa trên khả năng lặp lại định vị cực cao, 4 cánh tay di chuyển hoàn toàn độc lập và công nghệ đầu dò 4 dây độc đáo.

FA1240

Danh sách Sản phẩm liên quan