Đo nhiệt độ của các bộ phận cố định chiếu sáng trực tiếp

Đo nhiệt độ của các bộ phận bao gồm cả bộ phận mang điện, ví dụ, để kiểm tra độ bền của các bộ phận cố định chiếu sáng, sử dụng Bộ nhớ HiLogger và các mô-đun điện áp.

Mô-đun đầu vào cặp nhiệt điện của Bộ nhớ LR8400 Series HiLogger được thiết kế để chịu được điện áp cao để có thể đo nhiệt độ của các bộ phận mà 100 V AC được áp dụng (với điện áp tối đa kênh đến kênh là 300 V DC và điện áp tối đa nối đất là 300 V AC / DC). Nhiệt độ tối đa 30 điểm có thể được đo trên một thiết bị (có thể mở rộng đến 60).
Để đo nhiệt độ ở hơn 60 điểm (tối đa 105), hãy sử dụng Trạm ghi nhật ký không dây LR8410-20 và các mô-đun đầu vào được chỉ định.

Danh sách Sản phẩm liên quan