วัดอุณหภูมิของชิ้นส่วนโคมไฟแบบสด

วัดอุณหภูมิของชิ้นส่วนรวมถึงชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น สำหรับการทดสอบความทนทานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่องสว่าง โดยใช้ LR8400 Memory HiLogger และโมดูลแรงดันไฟฟ้า

โมดูลอินพุตเทอร์โมคัปเปิลของ LR8400 Series Memory HiLogger ได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงดันไฟฟ้าสูง จึงสามารถวัดอุณหภูมิของชิ้นส่วนที่ใช้ 100 V AC ได้ (ด้วยแรงดันไฟฟ้าแชนเนลต่อแชนเนลสูงสุด 300 V DC และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด กราวด์ 300 V AC/DC) สามารถวัดอุณหภูมิได้สูงสุด 30 จุดในเครื่องเดียว (ขยายได้ถึง 60 จุด)
ในการวัดอุณหภูมิมากกว่า 60 จุด (สูงสุด 105) ให้ใช้ Wireless Logging Station LR8410-20 และโมดูลอินพุตที่กำหนด

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง