Ghi lại và giám sát tốc độ băng tải

Ghi lại và theo dõi tốc độ băng tải sau khi lắp đặt băng tải mới hoặc bổ sung và bảo trì.

Việc đo tốc độ băng tải chính xác và đáng tin cậy là rất quan trọng đối với nhiều cơ sở sản xuất và chế tạo để đảm bảo vận chuyển liên tục vật liệu sản xuất, sản phẩm dở dang hoặc thành phẩm. Băng tải lớn đặc biệt hiệu quả và thường được yêu cầu để di chuyển các vật liệu rời nặng như quặng sắt, than, phân bón hoặc ngũ cốc vì hiệu quả cao và dễ sử dụng. Trong sản xuất hàng loạt, nhiều nhà sản xuất sử dụng nhiều băng tải, với một số băng tải di chuyển với tốc độ cao hơn và một số chậm hơn tùy thuộc vào tính chất của sản xuất ở bước cụ thể đó.

Lý do thay đổi tốc độ

Khi tốc độ của băng tải khác với tốc độ yêu cầu, năng suất sản xuất thay đổi và các bước sản xuất có thể bị sai lệch, vì vậy hãy duy trì tốc độ thích hợp và thực hiện định kỳ  các phép đo để ngăn chặn  gián đoạn hoặc thất bại  rất cần thiết để duy trì thông lượng sản xuất. Thông thường, nguyên nhân của các vấn đề có thể chỉ đơn giản là tích tụ bụi bẩn trong các con lăn hoặc ròng rọc. Vào những lúc khác, tốc độ có thể bị ảnh hưởng bởi sự hao mòn của chính dây đai.  

Điểm nổi bật

· Không cần bất kỳ công việc nối dây rắc rối nào - chỉ cần kết nối THIẾT BỊ GHI DẠNG SÓNG và bộ mã hóa con lăn để đo tốc độ băng tải.

· Vì hệ thống dây điện đơn giản nên việc bảo trì đường dây rất dễ dàng.

Làm thế nào để đo lường

• Kết nối bộ mã hóa con lăn và THIẾT BỊ GHI DẠNG SÓNG (sử dụng FREQ UNIT 8970 làm tùy chọn) với DÂY KẾT NỐI L9198.
• Đưa bộ mã hóa con lăn tiếp xúc với băng tải và sau đó theo dõi tốc độ băng tải.
• Tính toán tốc độ băng tải từ chiều dài chu vi của bộ mã hóa con lăn và tần số đo.
• Người dùng phải cung cấp một bộ mã hóa con lăn.

Hioki MR6000 hoặc MR8847A Memory HiCorders và 8970 Freq Unit cung cấp một giải pháp dễ dàng để đo tốc độ băng tải tại chỗ bằng cách cung cấp đa kênh, độ phân giải cao tại nơi làm việc. Tải xuống các hướng dẫn dễ thực hiện về cách thiết lập công cụ tại đây. 

Danh sách Sản phẩm liên quan