Đo điện áp thoáng qua trong đèn huỳnh quang phát sáng