วัดแรงดันไฟชั่วขณะในหลอดฟลูออเรสเซนต์เรืองแสง

ด้วยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เรืองแสง เส้นใยที่ปลายทั้งสองของหลอดจะถูกทำให้ร้อนก่อนโดยการปล่อยไฟฟ้าของหลอดเรืองแสงเมื่อเปิดไฟ แรงดันไฟชั่วขณะเกิดขึ้นเมื่อหลอดเรืองแสงกะพริบเป็นครั้งแรก

รายการ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง