Quản lý nhiệt độ / độ ẩm trong quá trình đóng rắn bê tông

Kiểm soát nhiệt độ đóng rắn / độ ẩm của bê tông đổ để đảm bảo chất lượng

■ Điểm nổi bật
 
- Đo nhiệt độ của kết cấu bê tông, nhiệt độ / độ ẩm đóng rắn và nhiệt độ / độ ẩm của không khí bên ngoài.
- Máy ghi nhiệt độ LR5021 có thể đo nhiệt độ tại 2 điểm đồng thời bằng cặp nhiệt điện K. Ví dụ, nó có thể đo nhiệt độ bên ngoài và bên trong cấu trúc đồng thời.
- Dữ liệu đo có thể được chuyển sang PC và hiển thị dưới dạng đồ thị. (Cần có Bộ điều hợp Giao tiếp LR5091 hoặc Bộ thu thập dữ liệu LR5092-20 để truyền dữ liệu.)
- Sử dụng hộp chống thấm nếu được yêu cầu.
 
 

Danh sách Sản phẩm liên quan